=> Sự kiện: Phong Hoả Liên Thành <=

. Thời gian: 21h vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
. Phần thưởng thủ thành thành công: Mỗi người chơi thủ thành công nhận được 1 tỷ kinh nghiệm và tiên thảo lộ. Ngoài ra trong quá trình tham gia còn nhận thêm ngẫu nhiên các vật phẩm ghi bên dưới.