=> Hoạt Động Nhím Béo Phì <=

=> Ký ức ngày xưa không phải tàn <=
* Thời gian:
- Từ thứ 2 đến thứ 5: từ 10h đến 22h, cứ 1 tiếng 1 lần nhím béo phì sẽ xuất hiện.
- Từ thứ 6 đến chủ nhật: Từ 0h - 24h, 1 tiếng 1 lần nhím béo phì sẽ xuất hiện.
* Bản đồ xuất hiện: Biện Kinh, Lâm An, Tương Dương.
* Phần thưởng:
- 10.000.000 kinh nghiệm 1 con.
- 1 vạn lượng.
- Các vật phẩm: Tiên Thảo Lộ, Bách Quả Lộ, Quế Hoa Tửu.
- 1 nhân vật 1 ngày săn được 10 con.
*  Lưu ý: 
- Cấp trên 100 và không có tổ đội săn mới có kinh nghiệm.