==> Hái Quả Huy Hoàng <==

👉 Hoạt động hái quả Huy Hoàng sẽ diễn ra đều đặn từ vào 2 mốc giờ mỗi ngày:
+ 12h00, 12h10, 12h20: Ra ở Biện Kinh (192/213) (Quả Huy Hoàng Trung), Chiến Long Động (Quả Huy Hoàng Cao)
+ 19h00, 19h10, 19h20: Ra ở Chiến Long Động (Quả Hoàng Kim).
👉 Cách thức tham gia:
Tại các địa điểm luyện công sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng truyền thuyết. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.
Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện.
Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái
👉 Phần thưởng:
+ Quả Huy Hoàng Trung (Cấp 100 - 119): Ăn nhận được 20.000.000 exp. 1 Ngày ăn được 5 quả.
+ Quả Huy Hoàng Cao (Cấp 120 trở lên): Ăn nhận được 50.000.000 exp. 1 Ngày ăn được 5 quả.
+ Quả Hoàng Kim (Cấp 120 trở lên): Ăn nhận được 100.000.000 exp. 1 Ngày ăn được 2 quả.
👉 Hướng Dẫn Lên Map: Gặp Xa Phu Thành Thị để lên Map hái quả.