=> Sự Kiện Đua Ngựa xuyên lục địa  <=

* Điều kiện tham gia:

✅ Nhân vật cho đẳng cấp cao hơn 90

✅ Tối đa  120 nhân vật tham gia

* NPC: Báo Danh Đua Ngựa ngay giữa Ba Lăng Huyện

* Thời gian báo danh: 19h30 Hàng Ngày.

Khi hệ thống thông báo các bạn các bạn có 5 phút đăng ký và vào khu vực chuẩn bị.

Sau 5 phút này sẽ không thể báo danh tham gia

* Cách Chơi: 

- Sau khi bắt đầu các bạn sẽ được đưa vào khu vực đường đua.

 - Lúc này mọi skill, trang bị sẽ không còn tác dụng. Tốc độ chạy như nhau

- Trong lúc đang di chuyển sẽ nhặt được các vật phẩm hỗ trợ có thể tăng tốc độ của mình hoặc giảm tốc độ của đối phương

- Di chuyển nhanh chóng gặp ông chủ trường đua và click vào nhận thưởng

* Phần thưởng:

 ✅Hạng 1: 500 Triệu Kinh Nghiệm + 3 Tiên Thảo Lộ + Túi Máu Hồi Thiên (220 bình).

 ✅Hạng 2: 300 Triệu Kinh Nghiệm + 3 Tiên Thảo Lộ  + Túi Máu Hồi Thiên (180 bình).

 ✅Hạng 3: 200 Triệu Kinh Nghiệm + 3 Tiên Thảo Lộ  + Túi Máu Hồi Thiên (150 bình).

 ✅Hạng 4: 300 Triệu Kinh Nghiệm + 2 Tiên Thảo Lộ  + Túi Máu Hồi Thiên (120 bình).

 ✅Hạng 5-20: 100 Triệu Kinh Nghiệm + 1 Tiên Thảo Lộ.