==> Sự Kiện Quà Nạp Thẻ <==

* Điều kiện áp dụng: Tất cả tân thủ tham gia vào máy chủ mới

* Cách nhận quà: Khi nạp xong, lên hệ ngay tin nhắn Page này cho BQT, đọc tài khoản nạp và sẽ nhận được CODE quà nạp lần đầu.

* Phần thưởng nạp thẻ lần đầu:

- Mốc 200k: Ngẫu nhiên ngựa 8x (khóa vĩnh viễn) + 5 TTL Đặc Biệt (khóa vĩnh viễn).

- Mốc 500k: Chiếu Dạ (khóa vĩnh viễn) + 5 TTL Đặc Biệt (khóa vĩnh viễn).

- Mốc 1 Triệu: Phi Vân (khóa vĩnh viễn) + 10 TTL Đặc Biệt (khóa vĩnh viễn).

- Mốc 2 triệu: Bôn Tiêu (khóa vĩnh viễn) + 20 TTL Đặc Biệt (khóa vĩnh viễn).

- Mốc 3 triệu: Bôn Tiêu (khóa vĩnh viễn) + Chìa Khóa Hoàng Kim Thứ 1 (Hoàng kim bội) + 20 TTL Đặc Biệt .

- Mốc 5 triệu: Phiêu Vũ (khóa vĩnh viễn) + Chìa Khóa Hoàng Kim Thứ 2 (Hoàng kim bội) + 30 TTL Đặc Biệt .

- Mốc 8 triệu: Xích Long Câu (khóa vĩnh viễn) + Chìa Khóa Hoàng Kim Thứ 3 (Hoàng kim bội) + 40 TTL Đặc Biệt .

- Mốc 16 triệu: Siêu Quang (khóa vĩnh viễn) + Chìa Khóa Hoàng Kim Thứ 4,5 (Hoàng kim bội) + 60 TTL Đặc Biệt .

* Chú ý: Quà nạp thẻ LẦN ĐẦU là chỉ nhận 1 lần chứ không phải nhận hết mốc của thứ tự mốc nêu trên, có nghĩa ví dụ bạn nhận mốc cho acc thứ 1 thì lần thứ 2 nạp sẽ được tính lại từ đầu mốc quà nạp cho acc thứ 2.  TUY NHIÊN, BQT sẽ giúp UPDATE những món khác nhau giữa các mốc nhằm tạo điều kiện cho anh em nạp ít mỗi lần, Ví dụ: bạn đã nhận mốc 200k, sau này nạp thêm 300k, BQT sẽ vào acc xóa mốc ngựa 200k và add ngựa của mốc 500K cho anh em).