📣📣📣 TỐNG KIM ĐẠI CHIẾN 📣📣📣
 
Nhằm tăng thêm kích thích khi tham gia tống kim, BQT cập nhật phần thưởng kinh nghiệm cố định vào thời gian cố định cho anh em tham gia.
Cụ thể:
🍀 Thời gian: 21h (Thứ 2,3,4,5)
+ Toàn nhân sĩ tham gia tống kim và có tích luỹ trên 3000 điểm nhận được 100.000.000 kinh nghiệm sau khi kết thúc trận.
🍀 Ngoài ra còn nhận thêm khi:
+ Bên thắng ai có tích luỹ trên 3000 điểm nhận thêm 200.000.000 kinh nghiệm, (Level dưới 120 thì 100 triệu)..
+ Tống kim nguyên soái: Ai giết được nguyên soái nhận 100 triệu kinh nghiệm.
 
🍀 Post điểm khoá thẳng dàn acc.