*Nhiệm vụ tìm đồ vật,trang bị:

1.Dã tẩu bảo bạn đi tìm một đồ vật(hệ) ở tiệm tạp hóa hoặc thợ rèn nào đó, đầu tiên ai cũng nghĩ rằng đây là nhiệm vũ lỗi chăng??, nhưng "điều tra " kĩ thì sẽ phát hiện vật đó nằm ở trang thứ 2 hoặc trang thứ 3(nhiệm vụ dễ quá thì không hay , đánh dố một tí chứ).
2.Dã tẩu bảo bạn tìm một cái dây chuyên đồng(hệ) hay dây chuyên bạc(hệ) hay dây chuyền vàng(hệ) hay ngọc(hệ).Bạn tìm mãi mà chẳng thấy cái dây chuyền nào tên như thế cả.Bạn thử đọc lại cái dòng giải thích của mấy cái dây chuyên xem nào.A`, lúc này bạn mới nhận ra là có cái dây chuyền có ghi là dây chuyền đồng,bạc,vàng,ngọc ở dưới đó ( VD:dây chuyền đồng là cái dây chuyền nữ cấp 1 tên là Đồng hạng liêm đó)
-dây chuyền đồng: là cái Đồng hạng liêm đó
_dây chuyền bac:là cái Ngân hạng liêm đó
_dây chuyền vàng:là cái Kim hạng liêm đó
_dây chuyền ngọc:là cái Ngọc châu hạng liêm đó
3.Dã tẩu bảo bạn là tìm cho ta TĂNG PHÒNG LÔI(hoặc HỎA,BĂNG,ĐỘC)nhỏ nhất từ...đến... Bạn đừng nghĩ là tìm mấy cái Lôi phòng hoàn (hoặc Hỏa,Băng,Độc) là nhầm to rồi đó.Ở đây lão muốn bảo bạn tìm một đồ nào đó(cái gì cũng được)có kháng Lôi(hoặc Hỏa,Băng,Độc) từ khoảng...đến... đó(lần đầu tiên em làm cũng bị nhầm như thế)
4.Dã tẩu bảo bạn tìm cho ta một món đồ tăng NGOẠI CÔNG từ...đến...
Bạn thấy lạ là làm quái gì có cái thứ tiềm năng gì tên là ngoại công nhỉ???, chẳng lẽ lại là STVL ngoại công????
Thật ra NGOẠI CÔNG ở đây là SINH KHÍ.Có 1 số từ hay nói cách khác gọi là..."từ đồng nghĩa khác âm đó", do cách gọi của TRUNG QUỐC và VIÊT NAM khác nhau, nên vina game dịch như vậy, chắc một phần cũng để đánh đố người chơi ý mà.
5.Có một số nhiệm vụ dã tẩu bắt bạn tìm một thứ đồ nêu hẳn tên(hệ), nhưng có những cái tên bạn nghe rất lạ mà bạn cảm thấy hình như không có thứ đồ này, ví dụ như: Du Diên Ngọc Bội(hệ).Thật ra nếu tinh ý bạn sẽ phát hiện ra đây là ngọc bội nam cấp 1 trong một lần đi xem shop dã tẩu ở các thành.Nếu như bạn gặp phải nhiệm vụ này mà không nhớ là cấp mấy thì tốt nhất là cứ ra xem shop dã tẩu các thành mà tìm, kiểu gì cũng có.Trò chơi thì phải có đánh đố chứ, đừng trách ông dã tẩu nha(hic hic, hồi lấy ngũ độc đi cày bánh sinh nhật nhặt được bao nhiêu là em toàn vứt hết, giờ gặp phải nhiệm vụ này toàn phải bỏ máy chục vạn ra mua tiếc đứt ruột )
*Nhiệm vụ tìm mật chí
_có lẽ nhiệm vụ dã tẩu tìm địa đồ chí thì ai cũng biết rồi, còn nhiệm vụ tìm MẬT CHÍ thì em xin giải thích là đánh boss xanh mới có, các bác đừng nản tìm boss, nhiệm vụ càng khó càng có đồ ngon(em làm được cả ngọc bội nhu tình đó )
còn các nhiệm vụ còn lại khá dễ hiểu, tự đọc chắc ai cũng làm được , chẳng càn phải giải thích nữa.
(Lưu ý:-Có một số nhiệm vụ không biết là do lỗi hay sao hoặc không làm được, ví dụ tìm đồ vật nào đó(hệ kim chăng hạn) nhưng đưa ông dã tẩu hệ Thổ thì ông mới lấy, tốt nhât là nên xóa nhiêm vụ đó đi nếu bạn gặp phải
-Nên xóa nhiệm vụ bằng 100 quyển địa đồ chí kẻo mất hết cả tích lũy nhiệm vụ
_Lúc cùng mọi người làm nhiệm vụ tìm địa đồ chí thỉnh thoảng bạn thấy đang là địa đồ chí của nơi bạn làm nv thì lại có một tấm hiện lên là bản đồ SHXT giống như đi luyên công chưa nhận nv nhặt phải, thât ra đó chính là có một người trong nhóm bạn nhật được tấm địa đồ chí khi đánh bos xanh chết rơi ra, tấm địa đồ chí này không được tinh là bởi nó chỉ phục vụ cho những ai làm nhiệm vụ tìm mật chí
_Nên giữ lại những đồ như nhẫn,dây chuyền,ngọc bôi mà bạn đinh vứt đi vì sẽ có ngày dẫ tẩu bắt bạn tìm những thứ đó
_Nên đọc kĩ nhiệm vụ dã tẩu trước khi làm, ví dụ như nhiệm vụ tìm đồ vật có giới hạn khoảng từ...đến.... , lúc thì lão sẽ ghi là trả lại, lúc thì không có thêm dòng đó.Chính vì thế nếu đưa đồ của mình đang dùng để làm nv thì phải đọc kĩ kẻo mất oan đồ ngon thì lại ...)
Chúc các bạn làm được nhiều nhiệm vụ dã tẩu và được nhiều đồ ngon!